Saltar al contenido

Kalitate-politika

GAZTETXO ESKOLA-ko Zuzendaritzak adierazten du elkarte gisa eta egiten dugun jarduera bakoitzean, hartzen dugun erabaki bakoitzean eta egiten dugun ekintza bakoitzean ahalik eta arreta handiena jartzeko lehentasunezko helburu gisa duela.

Kalitate-politika hau erakundearen irismenaren barruan definitzen da, hau da, prestakuntza-kalitatea, haur eta gazteen aisialdiko begiraleetan eta haur eta gazteen aisialdiko zuzendaritzan, eta erakundearen testuinguruan; haren zuzendaritza estrategikoa babesten du, lotutako jarraibideak ezarriz, eta horietako bakoitzerako kalitate-helburuak ezartzeko esparru gisa balio du.

Filosofia hori bere egin behar da GAZTETXO ESKOLA-ko arlo bakoitzean, honako printzipio hauek leialki betez:

  • Gure bezeroen gogobetetasun osoa, haien itxaropenak asetzen dituzten produktu eta zerbitzuak eskainiz. Horregatik, gure ekintzak bezeroaren eskakizunak, beharrak eta igurikimenak identifikatu, ebaluatu eta definitzera bideratzen ditugu, horiek asetze aldera.
  • Gure zerbitzuen kalitatea baldintzatzen duten faktore garrantzitsu guzti-guztiak sistematikoki kontrolatzea.
  • Berrikuntza-maila handia mantentzea gure zerbitzuen garapenean eta eskaintzan, etengabeko hobekuntza lortzeko.
  • Gure kolaboratzaile guztiak kalitatearen arloan motibatzea.
  • Ezarritako zehaztapen, arau, legezko betekizun edo bestelako guztiak betetzea.
  • Gure langileen arteko komunikazioa sustatzea, giza sormen-ahalmen osoaren tresna eta irteera-bide gisa.
  • Kalitatea kudeatzeko sistemaren etengabeko hobekuntza sustatzea, jarduera, jarraipen, neurketa, analisi eta ebaluazio adierazleak ezarriz, bai eta kalitate- eta hobekuntza-helburuak planteatuz ere, erakundearen funtzio eta maila egokietan.
  • Formakuntza desberdinen aktibitateen ebaluazioagatik emaitza onenak atera, lotutako baliabideen erabilera optimizatuz gizarte zuzenagoa eta asoziazionismoan gaztedi konprometituagoa lortzeko sustatzen ditugun balioetan oinarrituz.

Kalitate-politika horrek erreferentzia-esparru bat eskaintzen du kalitate-helburuak ezartzeko eta berrikusteko.

Zuzendaritza Batzordeak, Zuzendaritzaren bitartez, konpromisoa hartzen du gure politika GAZTETXO ESKOLA-rekin (alderdi interesdun egokiak) harremana duten antolakundeko maila guztietan, hornitzaileetan eta hirugarrenetan zabaltzeko, ulertarazteko eta aplikatzeko, ezarritako ildoak betetzeko konpromisoarekin, eta egoera hori eskuragarri dago kontsultatu nahi duen ororentzat.

Bilbon, 2023ko martxoaren 28an